Articles

Print

Είναι βέβαιο ότι, η παρακολούθηση μιας μικρονευροχειρουργικής επεμβάσεως σε dvd, βοηθά τον παρατηρητή στην χειρουργική του εξάσκηση και εξοικείωση. Σε πολλές χώρες, οι σημερινοί νέοι νευροχειρουργοί δεν έχουν μεγάλες ευκαιρίες για πρακτική εξάσκηση στο χειρουργείο, λόγω του μεγάλου αριθμού εκπαιδευομένων οι οποίοι συναγωνίζονται για την απόκτηση όσον το δυνατόν μεγαλύτερης χειρουργικής εμπειρίας.

Έτσι προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους και τους νέους νευροχειρουργούς την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα μεγάλο αριθμό μικρονευροχειρουργικών επεμβάσεων σε dvd, τους εφοδιάζουμε με το πραγματικό εκπαιδευτικό πλεονέκτημα να διδαχθούν την ακριβή χρήση και εφαρμογή των μικροχειρουργικών εργαλείων. Τους δίνουμε επίσης, τη δυνατότητα ώστε, να κατανοήσουν τις έννοιες, το πνεύμα και τις τακτικές της μικρονευροχειρουργικής. Ο παρατηρητής, από τη σίγουρη θέση του “τηλεθεατή” βιώνει οπτικά, σε απόσταση αναπνοής από το μεγεθυσμένο χειρουργικό πεδίο αλλά χωρίς τη συγκινησιακή φόρτιση, κάθε επέμβαση. Τέλος, έτσι μπορεί να επισημάνει, να κρίνει και να αποφύγει σφάλματα τεχνικής, που έγιναν σε μια επέμβαση από τον ώριμο νευροχειρουργό.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2,5 ετών, ένα μεγάλο μέρος των μικρονευροχειρουργικών επεμβάσεων που έγιναν στο Τμήμα μας (ΝΙΜΤΣ), έχουν καταγραφεί σε dvd. Έτσι προέκυψε η συλλογή ενός μεγάλου αριθμού (άνω των χιλίων) καταγεγραμμένων χειρουργικών επεμβάσεων οι οποίες κάλυπταν ολόκληρο το φάσμα της παθολογίας του νευρικού συστήματος.

Ήταν σαφές ότι ο “πλούτος” αυτού του υλικού, μπορούσε να αποτελέσει ερέθισμα για εκπαιδευτική αξιοποίηση, είτε διότι ορισμένες από αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις ήταν αρκετά καλές ώστε να χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα, είτε διότι σε άλλες διαπιστώσαμε την ύπαρξη σφαλμάτων τεχνικής και τακτικής, τα οποία έπρεπε να είχαν αποφευχθεί.  Από το “σπόρο” αυτό αναπτύχθηκε η ιδέα, για την  σύνθετη έκδοση βιβλίου-ταινιοθήκης όπου το γραπτό κείμενο και το οπτικοακουστικό υλικό θα συνδυαζόταν αρμονικά. Για την ευκολία στη χρήση και τη μεταφορά, το βιβλίο θα έπρεπε να έχει κανονικό σχήμα. Θα έπρεπε επίσης να είναι αρκετά κομψό ώστε να αρμόζει σε μια βιβλιοθήκη και ταυτόχρονα να προσφέρεται σε λογική τιμή. Ο καρπός της προσπάθειας αυτής βρίσκεται ήδη στα χέρια σας και υπό την καλοπροαίρετη κριτική σας.

Στον παρόντα τόμο, περιγράφεται η παθολογία των χωροκατακτητικών εξεργασιών του σπονδυλικού σωλήνα και το περιεχόμενο είναι οργανωμένο σε τρια κύρια μέρη.

Το πρώτο μέρος (14 μικρά κεφάλαια) προσφέρει μια γενική ανασκόπηση για τις κυριότερες χωροκατακτητικές εξεργασίες του σπονδυλικού σωλήνα και του νωτιαίου μυελού.

Το δεύτερο μέρος, περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή 35 αντιπροσωπευτικών ασθενών των οποίων οι εγχειρήσεις έχουν καταγραφεί σε dvd. Σε κάθε περίπτωση περιγράφουμε ένα σύντομο ιστορικό με τις κλινικές εκδηλώσεις, τα ακτινοδιαγνωστικά ευρήματα, την περιγραφή της χειρουργικής επεμβάσεως, τα αποτελέσματα και ένα σχόλιο για το συσχετισμό της κλινικής εκδηλώσεως και την ανατομικής θέσεως της βλάβης.

Το πρώτο και δεύτερο μέρος αποτελούν την ουσιαστική εισαγωγή στι τρίτο μέρος που είναι και ο πυρήνας (the core) του έργου. Αυτό αποτελείται από τρια dvd τα οποία είναι τοποθετημένα στο κατάλληλα διαμορφωμένο εξώφυλλο του βιβλίου. Στις ταινίες αυτές έχουν καταγραφεί τα κυριότερα μέρη των χειρουργικών επεμβάσεων των 35 αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων του δεύτερου μέρους. Η αξία του χειρουργικού μικροσκοπίου, της ακτίνας laser, της διπολικής διαθερμίας και γενικότερα της μικροχειρουργικής τεχνικής αναδεικνύεται σαφώς στις ταινίες αυτές.

Το βιβλίο παρουσιάζεται ταυτόχρονα σε δυο γλώσσες, Ελληνική και Αγγλική και απευθύνεται:

·      στους ειδικευόμενους ιατρούς της νευροχειρουργικής, διότι πλέον των γενικών γνώσεων, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μικροχειρουργικές επεμβάσεις με το μάτι του χειρουργού.

·      στους ειδικευόμενους ιατρούς της νευρολογίας, οι οποίοι, μπορούν να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους στο γενικό μέρος του βιβλίου και να διευρύνουν την διαγνωστική τους ικανότητα, παρακολουθώντας την χειρουργική επέμβαση.

·      στους ειδικευόμενους νέους νευροχειρουργούς, στους οποίους δίδεται η δυνατότητα να αποκτήσουν πείρα σε χειρουργικές επεμβάσεις που δε βλέπουν συχνά.

·      στους ορθοπεδικούς που ασχολούνται με την παθολογία της σπονδυλικής στήλησ και του νωτιαίου μυελού.

·      στους ακτινολόγους στους οποίους δίδεται η δυνατότητα να αντικρύσουν  και in vivo έναν όγκο τον οποίο διέγνωσαν.

·      στους γενικούς ιατρούς για την ευρύτερη παιδεία τους.

·      στους φοιτητές της ιατρικής για να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και

·      στον καθένα που αναζητεί μια πλήρη εγκυκλοπαιδική μόρφωση.

Για να προσφερθεί μια πλέον ευχάριστη, χαλαρή και λιγότερο μονότονη εμπειρία ακόμη και στους ώριμους νευροχειρουργούς, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου συνέθεσε μουσική για κάθε μια επέμβαση χωριστά.

Είναι αυτονόητο ότι η ολοκλήρωση του βιβλίου δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη συνεισφορά των συνεργατών οι οποίοι κόσμησαν το πρώτο μέρος του βιβλίου προσφέροντας γενναιόδωρα τον χρόνο και την επιστημονική τους εμπειρία.

 Σ. Τέγος

Copyright ©2012-2016 Tegos.gr | Powered by socialstamp